Kimenetek 

  12DO DIN modul egy központban, kapcsolószekrényben van elhelyezve.
  Minden vezérelt eszköz (minden fűtés kör, minden redőny, minden világítás stb.) külön-külön közvetlenül be van kötve a kapcsolószekrénybe.
   
  Schema for lights and blinds control
  Kimenetek kialakítása világítás és redőnyvezérlésnél
   

  Bemenetek

  24UI DIN modul egy központban, kapcsolószekrényben van elhelyezve.
  Minden hőmérséklet érzékelő, világítás és redőnyvezérlő egyenként van bekötve a központba, a 24UI DIN modulba. 
  A csillag kialakításnál a hőmérséklet érzékelőket kalibrálni kell, egy külső ellenőrző hőmérő segítségével. A kalibrálást, az applikáción keresztül a hőmérséklet érzékelő Részletes beállítások menüpont segítségével végezhető el. 
  Input schema for light and blinds switches
  Bemenetek bekötése kapcsolók esetén

   

   

   

  Kimenetek

  A kapcsolók mögé a szerelődobozba egy 2DI-DO-NTC Bus modul kerül beépítésre
  A kapcsolószekrény és a szerelődoboz között csak egy 3*1,5mm2  erősáramú kábelre van szükség. A 2DI-DO-NTC modulból egy szál megy a vezérelni kívánt redőnymotorhoz, vagy világításhoz.

   Bemenetek

  A kapcsolószekrényben elhelyezezz CORE és a szerelődobozban elhelyezett 2DI-DO-NTC modul egy buszkábellel vannak összekötve. A redőny és világítás kapcsolói, ugyanúgy mint a hőmérséklet érzékelő és egyéb érzékelők a 2DI-DO-NTC modulba vannak bekötve. A soros bekötési példát a lenti kép szemlélteti.

  2NTC scheme

   

  1. Minden helyiségben helyezze a  2 NTC Bus Modul-t a villanykapcsoló szerelődobozába
  2. Busz kábelt  csatlakoztassa aCORE  BUS csatlakozójába
  3. Vezesse a buszkábelt a kapcsolódobozból az első szobába, majd a másodikba és így tovább
  4. Helyezze el a hőmérséklet érzékelőt a villanykapcsoló keretében.
  5. Helyezze a helyére a padló hőmérséklet érzékelőt
  6. Az utolsó modul BUS részébe csatlakoztasson egy 120R ellenállást. Ellenállások mellékelve a CORE dobozában.

  Schema temp sensor in serial topology 01 1440x779

  Hőmérséklet érzékelők sorban felfűzött kialakításnál

  Heating with circuit breakers

  Kismegszakítók elhelyezési rajza fűtésvezérlésnél

   

  A hibrid kialakítás a soros és a csillag kialakítás egyszerre használják

  Példa:
  - A fűtés kimenetek csillag kialakításúak
  - A hőmérséklet érzékelők soros kialakításúak. 

  Heating

  Felhasználó menedzsment

  A TapHome szoftver, felhasználó menedzsment funkciójának köszönhetően, lehetőség van több lakáshoz vagy irodához tartozó hardver elemet egy technikai helyiségben vagy egy közös elektromos dobozban elhelyezni, majd ezek bizonyos részeit külön kezelni. A felhasználók, irodabérlők vagy akár a lakástulajdonosok, csak a saját tulajdonú ingatlanhoz tartozó eszközökhöz kapnak hozzáférést. Amenniyben szükséges a felhasználó menedzsment lehetőséget biztosít az egész rendszerhez való teljes hozzáféréshez is. 

  Költségoptimalizálás

  A egy vezérlőegység központi helyen történő elhelyezése, jelentős költségmegtakarítást jelent beruházóknak vagy ingatlanfejlesztőknek. Nem szükséges minden lakásban vagy irodában különálló vezérlőegységeket elhelyeztni. Ez a centralizált az optimalizáció páldátlan eredményt mutat. A központosított vezérlőegység bekerülési költsége kábelezéssel és beépítési munkával együtt megközelíti a hagyományos villanyszerelés bekerülési költségét. 

  Megosztott infrastruktúrájú kábelezés

  A megosztott infrastruktúrájú kábelezés, bármilyen struktúrájú kábelezéssel kialakítható. Egy közkedvelt alkalmazási módszer, amikor az épület minden szintjén egy-egy központi egységet helyeznek el, ami a szinten lévő lakásokat vagy irodákat vezérli. 

  A kifejezéseket intelligens szabályok egyenleteiben és képleteiben alkalmazzunk.

  A Modbus eszközöknél  extra funkciók használhatók, a Modbus regiszterek értékeinek olvasásához / írásához.

  Matematikai kifejezések

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)


  Logikai kifejezések

  AND, OR, !, =, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))

  Funkciók

  IF

  IF(logikai kifejezés, hérték ha igaz, érték ha hamis)

  Ha a logikai kifejezés igaz, akkor az 'igaz' értéket adja vissza, ha hamis, akkor a 'hamis' értéket. 

  Lineáris

  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output)
  Példa 1: LINEAR(250, 0, 0, 50, 500)  (25°C)
  Példa 2: LINEAR(5, 0, 400, 10, 3000)
       (5V input from CO2 sensor (0V=400ppm, 10V=3000ppm) results in 1700ppm)

  Egyenes irányban változó értéket ad vissza.

  Kapcsoló

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Tesztelés, az első kifejezéssel egyező lehetőség értékét adja vissza, ha semelyik lehetőség sem egyezik akkor az alapértelmezett értéket adja vissza.

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Két érték közül a kisebbet adja vissza.

  MAX

  MAX(value1, value)

  Két érték közül a nagyobbat adja vissza.

  BIT műveletek

  <<   (BIT balra tolása)

  8 << 2  (32)

  >> (BIT jobbra tolása)

  32 >> 2  (8)

  & (BITENKÉNTI ÉS)

  3 & 1  (1)

  | (BITENKÉNTI VAGY)

  2 | 1 (3)

  Hexadecimális számok

  Az kifejezések hexadecimális számokat is tartalmazhatnak. A 0x előtag szükséges, a többi lehet kis és nagybetű is..

  0x0A  (10)
  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Modbus kifejezések

  Regiszter típus

  • C – tekercs
  • SC – egy tekercs
  • D – diszkrét bemenet
  • H – tároló regiszter
  • SH – egyes tároló regiszter
  • A – analóg bemenet

  Az "S" regisztertípusok csak írási funkciókra vonatkoznak, és azokat olyan eszközökön kell használni, amelyek nem támogatják egyszerre több regiszter írását.

  Adat típus

  • Int16 (-32,768 to 32,767)
  • Uint16 (0 to 65,535)
  • Int32 (-2,147,483,648 to 2,147,483,647)
  • Uint32 (0 to 4,294,967,295)
  • Bool – (-inf, 0> = false, (0, inf) = true
  • BigEndianInt16
  • LittleEndianInt16
  • BigEndianUint16
  • LittleEndianUint16
  • BigEndianInt32
  • LittleEndianInt32
  • BigEndianUint32
  • LittleEndianUint32

  MODBUSR (MODBUS olvasás)

  MODBUSR(register_type, register_address, data_type)
  példa: MODBUSR(H, 20, Int16)/100

  Visszaadott érték a tároló regiszter 20 as címén levő értéket int16 formátumban, és osztva 100-al. 

  MODBUSW (MODBUS írás)

  MODBUSW(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Példa: MODBUSW(H, 20, Int16, Te/100)

  A szenzor hőmérsékleti értékét osztja 100-al és int16 formátumban beírja a tárolóregiszuter 20 as címére. 

  MODBUSWNE (MODBUS írás egyenlőtlenség esetén)

  Csak akkor ír a regiszterbe, ha az érték nem egyenlő. Kiplvassa az értéket, ellenörzi, és beírja a regiszterbe, ha nem egyenlő. Hasznos EEPROM memória mentés esetén.

  MODBUSWNE(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Példa: MODBUSWNE(H, 20, Int16, Te/100)

  Először kiolvassa a tárolóregiszter 20 as címén lévő adatot int16 formátumban, a hőmérséklet szenzor értékét elosztja 100-al, majd összehasonlítja a két értéket, és csak ha különböző, akkor írja be a kiszámított értéket a tárolóregiszter 20 as címére. 

   

   

   

  A Modbus egy nyílt kommunikációs protokoll. Ez lehetővé teszi a TapHome projekt bővítését több ezer kompatibilis eszközzel - IO modulokkal, speciális érzékelőkkel stb.
  A CORE három buszsort tartalmaz. A TapHome belső buszon kívül a Modbust is támogatja. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön készüléket vásárolnia a TapHome-tól a Modbus-eszközökhöz való csatlakozáshoz.

  Támogatott MODBUS típusok

  • Modbus RTU
  • Modbus TCP

  Beállítás

  A Menü - Beállítások - Hardver - Modbus menüben válassza a Modbus eszközök hozzáadása lehetőséget

  Támogatott MODBUS eszköz típusok

  Használjon általános eszköztípusokat az egyéni Modbus integráció meghatározásához:
  Hőmérséklet szenzor

  • Termosztát
  • Kapcsoló
  • Többértékű kapcsoló
  • Dimmer / analóg kimenet
  • Áram fogyasztás mérő
  • Modbus csomagoló
  • Olvasó kapcsolat
  • Változó

  Előre beállított eszközök

  • Nilan CTS 602 légszellőztetés
  • Atrea
  • Domat M312 (Triac PWM kimeneti modul)
  • Domat UC100 termosztát
  • Acean DWH5x
  • SFAR MiniModbus 1TE (PT100 / 500/1000 hőmérséklet érzékelő bemenet)
  • EBM Papst szellőztető rendszer
  • Domat ECIO2 - Multi I / O kompakt modul
  • Komfovent C6 vezérlő
  • Domeo 210 FL
  • Fronius Symo inverter

  Szolgáltatás beállítások

  Eszköz megnyitása - Szolgáltatásbeállítások - Eszköz fül

  Kifejezések írása és olvasása

  Itt találhatók a Modbus-kifejezések részletei. Különböző eszközök különféle Modbus kifejezéseket alkalmaznak  értékük megszerzéséhez és / vagy megírásához

  • Olvassa el a hőmérsékletet (hőmérséklet-érzékelő / termosztát)
  • Olvassa el a páratartalmat (termosztát)
  • A kapcsoló állapotának olvasása (kapcsoló / többértékű kapcsoló)
  • Íráskapcsoló állapota (kapcsoló / többértékű kapcsoló)
  • Olvassa el a kívánt hőmérsékletet (Termosztát)
  • Írja be a kívánt hőmérsékletet (Termosztát)
  • Teljes fogyasztás (elektromos fogyasztásmérő)
  • A kereslet olvasása (elektromos mérő)
  • Olvasási szint (AO)
  • Írási szint (AO)
  • Reed kapcsolat állapotának megtekintése (Reed kapcsolat)
  • Változó állapot olvasása
  • Változó állapot írása

  Belső időzítő intervallum

  Ezredmásodpercek száma; meghatározza, hogy milyen gyakran kell frissíteni az értékeket.

   

   

  Kapcsolat

  Cégnév átlátszó kicsi
  1094 Budapest
  Mihálkovics u. 18.
  taphome@epuletautomatizalas.hu
  Tel.: +36 20 9434140
   
  © 2017 Architechnik Kft. Hungarian Distributor of Taphome All Rights Reserved. EPULETAUTOMATIZALAS.HU