A kifejezéseket intelligens szabályok egyenleteiben és képleteiben alkalmazzunk.

  A Modbus eszközöknél  extra funkciók használhatók, a Modbus regiszterek értékeinek olvasásához / írásához.

  Matematikai kifejezések

  +, -, *, /

  (20.5 + 9.5) / 2  (15)


  Logikai kifejezések

  AND, OR, !, =, >, <

  (!IsRaining OR (Wind>30))

  Funkciók

  IF

  IF(logikai kifejezés, hérték ha igaz, érték ha hamis)

  Ha a logikai kifejezés igaz, akkor az 'igaz' értéket adja vissza, ha hamis, akkor a 'hamis' értéket. 

  Lineáris

  LINEAR(input, value1_input, value1_output, value2_input, value2_output)
  Példa 1: LINEAR(250, 0, 0, 50, 500)  (25°C)
  Példa 2: LINEAR(5, 0, 400, 10, 3000)
       (5V input from CO2 sensor (0V=400ppm, 10V=3000ppm) results in 1700ppm)

  Egyenes irányban változó értéket ad vissza.

  Kapcsoló

  SWITCH(expression, case1, value1, [case2, ...], [value2, ...], default_value)

  Tesztelés, az első kifejezéssel egyező lehetőség értékét adja vissza, ha semelyik lehetőség sem egyezik akkor az alapértelmezett értéket adja vissza.

  MIN

  MIN(value1, value2)

  Két érték közül a kisebbet adja vissza.

  MAX

  MAX(value1, value)

  Két érték közül a nagyobbat adja vissza.

  BIT műveletek

  <<   (BIT balra tolása)

  8 << 2  (32)

  >> (BIT jobbra tolása)

  32 >> 2  (8)

  & (BITENKÉNTI ÉS)

  3 & 1  (1)

  | (BITENKÉNTI VAGY)

  2 | 1 (3)

  Hexadecimális számok

  Az kifejezések hexadecimális számokat is tartalmazhatnak. A 0x előtag szükséges, a többi lehet kis és nagybetű is..

  0x0A  (10)
  0xA0A0  (41120)
  0xa0a0  (41120)

  Modbus kifejezések

  Regiszter típus

  • C – tekercs
  • SC – egy tekercs
  • D – diszkrét bemenet
  • H – tároló regiszter
  • SH – egyes tároló regiszter
  • A – analóg bemenet

  Az "S" regisztertípusok csak írási funkciókra vonatkoznak, és azokat olyan eszközökön kell használni, amelyek nem támogatják egyszerre több regiszter írását.

  Adat típus

  • Int16 (-32,768 to 32,767)
  • Uint16 (0 to 65,535)
  • Int32 (-2,147,483,648 to 2,147,483,647)
  • Uint32 (0 to 4,294,967,295)
  • Bool – (-inf, 0> = false, (0, inf) = true
  • BigEndianInt16
  • LittleEndianInt16
  • BigEndianUint16
  • LittleEndianUint16
  • BigEndianInt32
  • LittleEndianInt32
  • BigEndianUint32
  • LittleEndianUint32

  MODBUSR (MODBUS olvasás)

  MODBUSR(register_type, register_address, data_type)
  példa: MODBUSR(H, 20, Int16)/100

  Visszaadott érték a tároló regiszter 20 as címén levő értéket int16 formátumban, és osztva 100-al. 

  MODBUSW (MODBUS írás)

  MODBUSW(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Példa: MODBUSW(H, 20, Int16, Te/100)

  A szenzor hőmérsékleti értékét osztja 100-al és int16 formátumban beírja a tárolóregiszuter 20 as címére. 

  MODBUSWNE (MODBUS írás egyenlőtlenség esetén)

  Csak akkor ír a regiszterbe, ha az érték nem egyenlő. Kiplvassa az értéket, ellenörzi, és beírja a regiszterbe, ha nem egyenlő. Hasznos EEPROM memória mentés esetén.

  MODBUSWNE(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Példa: MODBUSWNE(H, 20, Int16, Te/100)

  Először kiolvassa a tárolóregiszter 20 as címén lévő adatot int16 formátumban, a hőmérséklet szenzor értékét elosztja 100-al, majd összehasonlítja a két értéket, és csak ha különböző, akkor írja be a kiszámított értéket a tárolóregiszter 20 as címére. 

   

   

   

  Kapcsolat

  Cégnév átlátszó kicsi
  1094 Budapest
  Mihálkovics u. 18.
  taphome@epuletautomatizalas.hu
  Tel.: +36 20 9434140
   
  © 2017 Architechnik Kft. Hungarian Distributor of Taphome All Rights Reserved. EPULETAUTOMATIZALAS.HU